מגזין נשים והפחד מאובדן אהבה – כיצד הם קשורים?

מגזין נשים, בשביל מה הוא נוצר? האם הנשים מצליחות לברר בעזרתו נושאים שלא ניתן לברר אותם לטעמן, יחד עם גברים? האם הן מרגישות מוגנות יותר כאשר הן דנות בנושאים החשובים להם – בנפרד מהגברים? ובכלל, מי יצר את ההפרדה הזאת בין גברים ונשים בכל כך הרבה תחומים? האם הנשים בעצמן יצרו אותה?

כשמסתכלים על שני המינים ועל כל אחד מהם בנפרד, אפשר בקלות להבחין בשוני בצורות המחשבה, באופני הביטוי הרגשי, בדרכים השונות לפתרון בעיות בהתמודדות עם אירועים רוויי לחץ ומתח, ובהבדלים בתקשורת הבין אישית. ברם, מסיבה בלתי ברורה, נראה שהנשים לקחו את ההבדלים האלה בהביאן על עצמן הסתגרות – במקום שיתוף פעולה והשלמה ועזרה הדדית בין המינים. כל אחד יכול היה לתרום מהאיכויות שלו, לשידרוג ההתנהלות של המין השני.

במקום שהנשים תראינה את עצמן כמשלימות את תכונותיו של הגבר, הן חוזרות לדפוס הפסיכולוגי שאפיין אותה כילדות – על פי פרויד אבי הפסיכואנליזה. על פיו, ההזדהות של הילדה עם אמה, נובעת מתוך פחד מאובדן אהבת האם. כדי להימנע מהחוויה הכואבת של אובדן האהבה, היא מזדהה עם האם ואף נוטה לרצות אותה. ייתכן שבמצב העכשווי, כבוגרת, הניסיון לשתף פעולה עם הגברים במקום להסתגר בקבוצת הנשים – נתפש כנושא בו האישה עלולה להיתקל בתחושה שאיננה אהובה, ואולי אף דחויה. לכן היא נוטה להסתגר בתוך קבוצת השוות לה, הנשים, נכללת איתן בבניית אירגוני נשים נפרדים מהגברים, מגזינים משל עצמן – במקום להתערבב, לשתף פעולה ולפעול בצורה קוהרנטית ומשלימה עם הגברים.

דרך התמודדות זו שלהן, מונעת מהאנושות מלהתקדם לדרגה חדשה של התפתחות, דרגה המתאפיינת בחיבור ואחווה בין כל פרטיה בדאגה הדדית, באהבה, בדומה ליחסי אנוש בתוך משפחה. בעידן הנוכחי, כאשר הגבר המוערך הוא זה שניכן בתכונות שהיו עד עתה נחלתן של הנשים – תכונות כמו אמפטיה, יכולת הכלה וביטוי רגשי, נראה שההתקרבות בין שני המינים יכולה לבוא לידי ביטוי יותר מתמיד; שכן הפחד של הנשים מאובדן אהבה לנוכח תכונות אלו – יפחת במידה רבה.