אקלים כיתה

המונח אקלים כולל בתוכו לא רק את רמת המאקרו, דהיינו האקלים הבית ספרי, אלא גם את רמת המיקרו, המתבטאת במכלול גורמים ותהליכי למידה וחברה, הקיימים בכיתה והמעצבים את אקלימה (Walberg, 1991; Fraser & Moos, 1979). מספר חוקרים תרמו לעיצובו התיאורטי של מושג זה, בהגיעם מגישות ותפיסות שונות. מוריי (Murray, 1938), בהגדירו אקלים כיתה, עורך הבחנה בין צרכים אישיים: נטיות אישיות של האדם, לבין לחצים סביבתיים: מצבים הנגרמים על ידי גורמים חיצוניים. האקלים הכיתתי מהווה, אפוא, תוצר של הצרכים הטיפוסיים של המשתתפים ושל הלחצים האופייניים של הסביבה, המופעלים על המשתתפים. לעומתו, גטצלס וטלן (Thelen & Getzels, 1960) תופסים את הכיתה כ"קבוצת עבודה", שמטרתה בראש ובראשונה היא למידה.

אם כן, אקלים כיתה שכזה ייגזר מסגנון הביצוע של המורה, דהיינו מהדרך שבה המורה מאזן את הדרישות והצרכים האישיים של הכיתה. לדידם, שאר הגורמים הכרוכים בחיי הכיתה כגון צרכים אישיים, ציפיות מצד המורה והתלמידים ואווירת הכיתה, נמצאים באינטראקציה מתמדת ביניהם. אולם, הפונקציה שלהם היא לנבא את התנהגות הקבוצה ואת תוצרי הלמידה. וולברג לעומת קודמיו (Walberg, 1974) טען כי התלמידים הם המרכיב העיקרי של סביבת הכיתה, והם הם הקובעים את התנהגות הכיתה. מבחינתו אקלים הכיתה הנו נגזרת של תפיסת הלומדים את המציאות בה ושל הפרשנות הסובייקטיבית שהם נותנים למציאות זאת. לבסוף, בר-אל (1996) מדברת על שתי רמות לאקלים מצד הלומדים: ברמת הפרט, מדובר על הערכה עצמית, שביעות רצון, ציפיות, אישיות, תחושת שייכות ועוד, וברמה הקבוצתית מדובר לכידות, נורמות, צפיות קבוצתיות, מנהיגות ועוד.

Anderson, G. J., & Walberg, H. J. (1974). Learning Environment, In: H.J. Walberg (Ed.),Performance Evaluating Educational. Berkely, CA: McCutchan.

Getzels, J.W. & Thelen, H.A. (1960). The Classroom Group as a Unique Social

System, In: N.B. Henry (Ed.), Yearbook of Natural and Social Studies in Education, 42, 144-152.

Murray, H. (1938). Explorations in Personality. New York: Oxford University Press.

Moos, R.H. (1976). The Human Context: Environments. San Francisco, CA: Lossey-Bass.

Wubbels, T., Brekelmanns, M. & Hooymayers, H.P. (1991). Interpersonal teacher behaviour in the classroom, In: B.J. Fraser & H.J. Walberg (Eds.), Educational Environments: Evaluation, Consequences and Antecedents. Oxford: Pergamon.